• ζητούν υπαλλήλους

      Τεχνική εταιρεία θα προβεί στην πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη μιας (1) θέσης χειριστή περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος (Κλαρκ) …

    Περισσότερα »
  • ΠΩΛΗΤΗΣ