ζητούν υπαλλήλους

Share Button

 

Τεχνική εταιρεία θα προβεί στην πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη μιας (1) θέσης χειριστή περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος (Κλαρκ) και μιας (1) θέσης χειριστή γερανού-παπαγαλου, για εργασία στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, του έργου  : Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού αερίου (TAP).

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα και τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα (άδεια και δίπλωμα).

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@poultidis.com

 

Πληροφορίες: Τηλ. 24630 28510