ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«Πρόσληψη προσωπικού για το Σταθμό Συμπίεσης φυσικού αερίου στους Κήπους Έβρου»

Share Button

Για τις ανάγκες κατασκευής του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού αερίου (TAP), η  κοινοπραξία Κ/Ξ RENCO – ΤΕΡΝΑ θα προβεί στην πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη μιας (1) θέσης χειριστή περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος (κλaρκ).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα (άδεια και δίπλωμα).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gcs00_hr@jvrencoterna.gr

Πληροφορίες:

Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου, Κήποι, Έβρος,

Τηλ. 25518 88066»

 

Μεταφερθήτε επάνω