Μικρές Αγγελίες

ζητούν υπαλλήλους

  Τεχνική εταιρεία θα προβεί στην πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη μιας (1) θέσης χειριστή περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος (Κλαρκ) και μιας (1) θέσης χειριστή γερανού-παπαγαλου, για εργασία στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, του έργου  : Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού αερίου (TAP).   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα και τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα (άδεια και δίπλωμα).   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]   Πληροφορίες: Τηλ. 24630 28510  

Περισσότερα »

ΠΩΛΗΤΗΣ

~~Ζητείται πωλητής για προώθηση πακέτων σε επιχείρησεις. Παρέχονται πραγματικά δελεαστικά ποσοστά κέρδους και μεγάλο φάσμα πελατών. Οι υπηρεσίες αφορούν κατασκευή ιστοσελίδων, έντυπα και άλλα. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]  

Περισσότερα »