Έρχεται η πεζοδρόμηση της Κύπρου

Share Button

Συνολικά 14 κατασκευαστικές εταιρείες συμμετείχαν στο διαγωνισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έργο ανάπλασης πεζοδρόμου στην οδό Κύπρου. Παρά τις αντιδράσεις και το κυκλοφοριακό πρόβλημα που από πέρυσι προκάλεσε η διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή του ιστορικού κέντρου, η δημοτική αρχή προχωρά κανονικά στην υλοποίηση του σχεδιασμού της.

Σε συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με πρόεδρο τον δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη, σε εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση, κλήθηκε να εγκρίνει την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο. Από τις 14 εταιρείες, οι 10 ήταν αυτές που πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις και κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά. Από αυτές τις 10, το έργο – προσωρινά, αν δεν υπάρξουν ενστάσεις – αναλαμβάνει η εταιρεία που έδωσε τη μεγαλύτερη έκπτωση (53%), όπως ορίζει η νομοθεσία. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 110.000 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ.

(www.alrexpoli.gr)