Αμετάβλητα τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς Αλεξανδρούπολης

Share Button

Νέα απόφαση για τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενέκρινε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο.

Η εισήγηση του Πολυκοινωνικού αφορά το σχολικό έτος 2018-2019 και τα επόμενα έτη μέχρι την τροποποίησή της ή την κατάργηση της απόφασης.

Οι γονείς καλούνται να καταβάλλουν τροφεία ανάλογα με το ετήσιο οικονομικό εισόδημά τους, ενώ από την καταβολή τροφείων απαλλάσσονται όσοι έχουν εισόδημα ως 5.000 ευρώ καθώς και μία σειρά άλλων κατηγοριών πολιτών.

Για ειδικές κατηγορίες πολιτών τα τροφεία θα είναι περικομμένα

κατά το ήμισυ. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει:

1.Για τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.

2.Για τα παιδιά των στρατευμένων.

3.Για τα παιδιά των άπορων φοιτητών.

Η φιλοξενία στους παιδικούς σταθμούς είναι δωρεάν:

1.Για τα ορφανά παιδιά από δύο γονείς.

2.Για τα παιδιά των πολυτέκνων που δεν έχουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και έχουν εισόδημα κάτω από 35.000 ευρώ.

  1. Για τα παιδιά των τριτέκνων που δεν έχουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και έχουν εισόδημα κάτω από 27.000 ευρώ.

4.Για τα παιδιά που στην οικογένεια υπάρχει άτομο με 67% και πάνω αναπηρία.

5.Άλλα κοινωνικά προβλήματα που εξετάζει η Κοινωνική Υπηρεσία του Πολυκοινωνικού.

Τα τροφεία θα είναι μειωμένα κατά 20% για το δεύτερο παιδί κάθε οικογένειας που φιλοξενείται στον Παιδικό Σταθμό. Δεν καταβάλλεται η οικονομική εισφορά μόνο για το μήνα Αύγουστο που οι Παιδικοί Σταθμοί αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

(www.alexpoli.gr)