Για διαγωνισμό “κουστούμι” καταγγέλλει ο Π.Σ.Τ.Ε. τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Share Button

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών με έγγραφο του καταγγέλλει μεταξύ άλλων και τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για την διακήρυξη φωτογραφικού διαγωνισμού.

Πρόκειται για την διακήρυξη του Διαγωνισμού με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια  και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED συνολικού ποσού 3.620.607,80€.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών ζητά αφενός την ακύρωση του διαγωνισμού και την προκήρυξη του εκ νέου ως διαγωνισμού έργου και όχι προμήθειας και αφετέρου την άρση κάθε φωτογραφικού – περιοριστικού κριτηρίου συμμετοχής.

Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, οι εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης των φωτιστικών σωμάτων αποτελούν έργο ενώ έχουν δημοπρατηθεί ως προμήθειες.

Κατά δεύτερον, από την συνεξέταση των τεχνικών χαρακτηριστικών των ζητούμενων φωτιστικών, των κριτηρίων επιλογής, των όρων για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο προκύπτει η μη ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Κατά την άποψη του Συνδέσμου υπάρχει αποκλεισμός σχεδόν όλων των δραστηριοποιούμενων στον κλάδο επιχειρήσεων, με την εξαίρεση μίας ή δύο, λόγω αδικαιολόγητων εμποδίων.

Μάλιστα, το έγγραφο παραπέμπει στην απόφαση 21/2017 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή προσφυγή ακυρώνοντας ανάλογα στοιχεία όρων διακήρυξης παρόμοιας περίπτωσης διακήρυξης Δήμου.

Τέταρτον, κατά τον Σύνδεσμο, οι προβλεπόμενες τιμές των υπό προμήθεια ειδών είναι εξαιρετικά υψηλές.

Επιπρόσθετα, ενώ οι όροι και οι συνθήκες υπό τους οποίους κάποιος μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό είναι σκανδαλωδώς λεπτομερείς με αποτέλεσμα να χάνεται η ουσία, αντιθέτως οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή αγορά. Ενώ σε περίπτωση που υιοθετηθούν αυτοί οι όροι και αυτές οι προδιαγραφές, θα αποτελέσουν ένα κακό προηγούμενο για τους επόμενους διαγωνισμούς.

Εμείς επικοινωνήσαμε με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Γιάννη Φαλέκα, ο οποίος σχετικά με το έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών ανέφερε ότι επί της ουσίας δεν αφορά τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Ενώ, όσον αφορά τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΑΝΑ.Σ.Α. κ. Παύλο Μιχαηλίδη, ο οποίος αναφέρθηκε και ανέδειξε δημοσίως το θέμα χαρακτηρίζοντας «φωτογραφικό» τον διαγωνισμό, ο κ. Φαλέκας τόνισε: «Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι το θετικό παράδειγμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας Διοίκησης σε επίπεδο χώρας. Οι συκοφάντες χαίρονται ιδιαίτερα όταν βρίσκουν ακροατές για τα ψεύδη και τις φαντασιώσεις τους. Δυσφημεί τον τόπο μας. Λυπάμαι».

(www.e-evros.gr)