Δυναμικό

Η «ΘΡΑΚΗ PRESS» έρχεται να συμβάλει στην άνοδο του επιπέδου των μέσων ενημέρωσης της Θράκης (έντυπων και ηλεκτρονικών).

Με γνώμονα την αντικειμενική και ακριβή ενημέρωσή σας, διατηρώντας απόσταση από κάθε είδους πολιτικές εξαρτήσεις, κοινωνικές προκαταλήψεις και οικονομικές επιρροές. Η προσπάθειά μας βασίζεται εξ’ ολοκλήρου σε ένα έμπειρο και αξιόλογο έμψυχο δυναμικό.

Εκδότρια – Διευθύντρια: Χαριτίνη Λέτσα

Λογιστήριο: Θάνος Πανταζής

Διαφήμιση: Διαφημιστικο τμημα

ΘΡΑΚΗ PRESS τηλ: 693-2954691 και 694-4540133