Καρδιοστάλακτα δάκρυα…

Share Button

Τις μέρες αυτές κυκλοφόρησε το όγδοο βιβλίο της κ.Καίτης Τσακίρη-Καραμιχάλη με τίτλο : « Καρδιοστάλακτα δάκρυα ».

Το βιβλίο είναι ιστορικό-αισθηματικό και αναφέρεται στη χρονική περίοδο,

από το 1922 έως το 1936. Και οι δύο χρονολογίες αποτελούν ορόσημα στην νεώτερη

Ελληνική Ιστορία. Η 31η Αυγούστου του 1922 απ΄όπου ξεκινάει η νουβέλλα είναι η

αποφράδα ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σμύρνη, του πανικού και της άτακτης φυγής των Ελλήνων από την προκυμαία της. Ακολουθεί η εγκατάλειψη της Σμύρνης, η περιπλάνηση και η εγκατάσταση στην μητέρα Ελλάδα των ηρώων του έργου. Η ζωή τους συνεχίζεται μέχρι την 6η Αυγούστου του 1936 όπου έγινε η μεταβολή της πολιτικής κατάστασης στη χώρα μας.

Συναντήσαμε την συγγραφέα κ.Καίτη Τ.Κ. την ρωτήσαμε για το νέο βιβλίο της και μας απήντησε τα εξής : …« Ήθελα να εκδοθεί η νουβέλλα μου με τίτλο : Καρδιοστάλακτα δάκρυα, κυρίως για δύο λόγους : α΄) Το βιβλίο το αφιερώνω με γλυκιά νοσταλγία στην γιαγιά μου την αείμνηστη Αικατερίνη Χονδροπούλου-Φιλιππίδου στην  οποία οφείλω το όνομά μου. Υπήρξε μια χαρισματική γυναίκα που βίωσε την προσφυγιά, στάθηκε επάξια στην οικογένειά της και έζησε με περισσότερες πίκρες.

β΄) Πριν πέντε χρόνια έλαβα μέρος μ΄αυτήν την νουβέλλα στον διαγωνισμό που προκήρυξε το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού Νέας Ιωνίας με κεντρικό θέμα :

« Η επόμενη μέρα, μετά την καταστροφή της Σμύρνης ». Ακολούθησα τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, στηρίχθηκα σε βιώματα, αφηγήσεις, διαβάσματα, ακούσματα και παρουσίασα την υπόθεση του έργου βασισμένη σε ιστορικά γεγονότα τα οποία έχω αντλήσει κυρίως από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους.

Παράλληλα αναφέρω και πολιτικά σχόλια τα οποία συνακολουθούν την πλοκή

του αφηγήματός μου… Είμαι ευτυχής που αξιώθηκα και έχουν εκδοθεί τα Καρδιοστάλακτα δάκρυα…»

Εμείς διαβάσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον το βιβλίο της κυρίας Καίτης, συγκινηθήκαμε, ταξινομήσαμε τα ιστορικά γεγονότα της χρονικής περιόδου

των δεκατεσσάρων χρόνων, και αφού την συγχαρούμε της ευχόμαστε το βιβλίο της να είναι καλοτάξιδο και με ανυπομονησία περιμένουμε την νέα λογοτεχνική της

δουλειά.

Η Συντακτική Επιτροπή