«Μαύρο» το 2,3% των εργαζομένων στον Έβρο

Άκρως ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και του επιχειρησιακού προγράμματος «Άρτεμις», αναφορικά με τις επιδόσεις της αδήλωτης εργασίας τα τελευταία 4 χρόνια στη χώρα μας. Στον Έβρο καταγράφηκε το μικρότερο ποσοστό αδήλωτων εργαζομένων σε σχέση με τους άλλους νομούς της ΑΜΘ. Ωστόσο, στην περιφέρειά μας, τα μεγάλα «θύματα» των εργοδοτών είναι οι αλλοδαποί και οι γυναίκες που είθισται να μην ασφαλίζονται με την ίδια «ευλάβεια» που οι εργοδότες ασφαλίζουν Έλληνες και άνδρες εργαζόμενους…

Στο διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 31 Αυγούστου 2017, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 126.384 επιχειρήσεις όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτής της δειγματοληπτικής διαδικασίας 19.204 επιχειρήσεις, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 15,19%).

Σε σύνολο 542.521 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι,

εντοπίστηκαν 31.930 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 5,89%), ενώ τα πρόστιμα

που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των

335.856.485 €.

Στην ΑΜΘ τα τελευταία 4 χρόνια ελέγχθηκαν 6.612 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 982 βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (14,85%). Από τους συνολικά 28.081 εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών, οι αδήλωτοι ήταν 1.448 (5,16%). Το συνολικό ποσό των προστίμων που επιβλήθηκαν στην ΑΜΘ από το 2013 ως το 2017 ήταν 15.045.262 ευρώ.

Στον Έβρο πιο συγκεκριμένα, το ίδιο χρονικό διάστημα, ελέγχθηκαν 1.092 επιχειρήσεις. Από τους 6.433 εργαζόμενους οι αδήλωτοι ήταν 148, σε ποσοστό 2,3%, επί του συνόλου των εργαζομένων. Αυτό το ποσοστό είναι και το μικρότερο σε σύγκριση με άλλους νομούς της ΑΜΘ, όπως η Ροδόπη (8,22%), η Δράμα (8,01%), η Ξάνθη (5,44%) και η Καβάλα με (3,76%). Ξεχωριστά καταγράφεται η Θάσος, όπου συναντάται το μεγαλύτερο ποσοστό αδήλωτων εργαζομένων (9.34%).

Σημειώνεται πως σε επίπεδο περιφέρειας ΑΜΘ, αρνητική εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε ειδική ανάλυση για το φύλο των αδήλωτων εργαζομένων, περισσότερες είναι οι γυναίκες (5,58%) σε σχέση με τους άνδρες (4,74%). Τρομακτικό είναι και το ποσοστό αδήλωτων αλλοδαπών στην ΑΜΘ (15.98%) σε σχέση με τους αδήλωτους Έλληνες (4,04%).

(www.alexpoli.gr)