Στο 1880 σταματά η ιστορία της Αλεξανδρούπολης για το site του Δήμου

Share Button

«Το τέλος του πολέμου βρήκε την πόλη στα χέρια των Βουλγάρων με τη συνθήκη του Αγίου-Στεφάνου. Τρεις μήνες όμως αργότερα με νέα συνθήκη η πόλη επέστρεψε στην Τουρκία. Την 1η Ιουλίου του 1880 τέθηκε σε λειτουργία ο Φάρος, που είναι και το σήμα».

Σε αυτό ακριβώς το σημείο σταματά η ιστορία της Αλεξανδρούπολης. Όχι βέβαια για τους ιστορικούς, ούτε για τους πολίτες της, αλλά για το site του Δήμου!

Αφού ενημερώνει τον επισκέπτη για τα αρχαία χρόνια και τους Κικόνες, για τη βυζαντινή περίοδο και τους ρωσοτουρκικούς πολέμους, ξαφνικά, γύρω στο 1880, πέφτει «μαχαίρι». Ούτε η πρόσκαιρη απελευθέρωση του 1913 ούτε η οριστική του 1920 –αυτή που γιορτάσαμε – αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Λάθος; Παράλειψη; Τεχνικό πρόβλημα; Αδιαφορία; Δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό το συγκεκριμένο section παρουσιάζει αυτή την εικόνα, θα πρέπει όμως άμεσα να επιδιορθωθεί…

(www.alexpoli.gr)