Το LNG του μέλλοντος: Ισχυρή ζήτηση, άφθονη προσφορά

Share Button

Αναλύσεων επί αναλύσεων για την αγορά του LNG, στην οποία φαίνεται πως θα μπει δυναμικά και η Αλεξανδρούπολη με τη μονάδα του ομίλου Κοπελούζου. Τα περισσότερα σενάρια μιλούν για ισχυρή ζήτηση και άφθονη προσφορά, δίχως να λείπουν τα εμπόδια που θα πρέπει να υπερκεραστούν.

Η κυρίαρχη εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την αγορά του LNG θέλει τις εξαγωγές του να αυξάνονται σταθερά τα επόμενα χρόνια ως το 2030, καθώς ολοένα και περισσότερες χώρες ποντάρουν σε αυτό ώστε να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, να διαφοροποιήσουν τις πηγές εφοδιασμού και να επιτύχουν τους κλιματικούς τους στόχους.

Το βασικό σενάριο στις περισσότερες αναλύσεις κάνει λόγο για ισχυρή ζήτηση και άφθονη προσφορά στο ορατό μέλλον, γεγονός που θα επιτρέψει θεωρητικά στη νέα παραγωγή LNG να είναι βιώσιμη εμπορικά. Προκειμένου να συμβεί αυτό, όμως, η τιμή του LNG θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να συμφέρει η υγροποίηση και μεταφορά του, αλλά όχι τόσο υψηλή ώστε να μην είναι ανταγωνιστικό στις αγορές για τις οποίες προορίζεται. Όπως υποστηρίζει το ενεργειακό ινστιτούτο της Οξφόρδης σε πρόσφατη ανάλυσή του, αυτός είναι ο γρίφος που καλούνται να λύσουν οι παραγωγοί ανά την υφήλιο.

Ανάμεσα στα συμπεράσματα της μελέτης συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι η προσαρμογή της τιμής του LNG στις παραπάνω παραμέτρους θα έρθει πιθανότερα ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους παραγωγής, παρά ως αποτέλεσμα της διατήρησης της υψηλής προσφοράς και άφθονης διαθεσιμότητας φθηνού αερίου. Το ινστιτούτο αμφισβητεί τις μέχρι τώρα προβλέψεις για την παγκόσμια αγορά και προειδοποιεί ότι τα κίνητρα πολλών κρατών για να εισάγουν LNG έχουν να κάνουν περισσότερο με βραχυπρόθεσμους παράγοντες, παρά με τα θεμελιώδη της αγοράς.

Όπως επισημαίνεται, τα νέα έργα παραγωγής LNG χρειάζονται μια τελική τιμή στα 6-8 δολάρια/Mmbtu για να είναι κερδοφόρα, γεγονός που αυτομάτως αποκλείει πολλές χώρες που δεν μπορούν να πληρώσουν τόσο. Παράλληλα, μια τιμή πιο κοντά στα 8 δολάρια σημαίνει ότι το αέριο αυτό γίνεται λιγότερο ελκυστικό και κατ’ επέκταση διαβρώνεται η ζήτηση.

(www.alexpoli.gr)