Χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. έργα στα λιμάνια Αλεξ/πολης και Σαμοθράκης

Share Button

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης υπέγραψε Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΤΘΜ465ΧΙ8-43Ν), με την οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων για χρηματοδότηση πενήντα έξι (56) έργα σε λιμάνια της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 4.800.000 ευρώ.

Πρόκειται για σημαντικές επενδύσεις λιμενικών έργων σε περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα ασφάλειας και αποκατάστασης ζημιών.

Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις που αποφασίστηκαν για το 2017, τις οποίες και επιχορήγησε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αφορούν και την περιοχή του Έβρου.

Ειδικότερα περιλαμβάνουν:

•           την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΛΑΛ), προϋπολογισμού 37.000 ευρώ.

•           καθώς και τον ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΘΕΡΜΩΝ Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (ΟΛΑΛ), ολικού προϋπολογισμού 24.800 ευρώ.

Η χρηματοδότηση των παραπάνω έργων πιστώνεται στο 4ο τρίμηνο του 2017.

Ενώ, έως τις 31/12/2016 έγιναν οι πληρωμές για τα παρακάτω έργα:

•           ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΔΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, έργο συνολικού προϋπολογισμού 37.200 ευρώ.

•           ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ολικού προϋπολογισμού 39.680 ευρώ.

•           ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ με προυπολογισμό προϋπολογισμό 24.800 ευρώ.

Η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των αναγκών σε λιμενικά έργα για όλα τα λιμάνια της Χώρας και προσβλέποντας στη μέγιστη δυνατή κάλυψη αναγκών, προέβη σε λεπτομερή αξιολόγηση, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα εν λόγω έργα.

Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση λιμενικών έργων είναι η κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών και ταυτόχρονα η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων αναγκών στους λιμένες της χώρας πανελλαδικά, η ενίσχυση κατά προτεραιότητα αλλά όχι κατ΄ αποκλειστικότητα των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, σε συνδυασμό με την επιβράβευση της τεκμαιρόμενης δυνατότητας απορρόφησης κονδυλίων του Π.Δ.Ε., από φορείς που υλοποίησαν με επιτυχία προτάσεις λιμενικών έργων τα προηγούμενα έτη.

Επίσης, λιμενικά έργα που στοχεύουν στην ασφαλή διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων και γενικά στην εύρυθμη λειτουργία των λιμένων, ιεραρχήθηκαν ως πρωτεύουσας αναγκαιότητας.

O Υπουργός και συνολικά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υποστηρίζει την προσπάθεια για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων και την περαιτέρω ενίσχυση των διαθέσιμων κονδυλίων του Π.Δ.Ε. για τα λιμάνια, με δεδομένο ότι οι ανάγκες είναι τεράστιες και οι διαθέσιμοι πόροι αναντίστοιχοι με αυτές.

Γι’ αυτό το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων βρίσκονται ήδη σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την χρηματοδότηση επιπρόσθετων έργων που έχουν υποβληθεί.

Σημειώνεται τέλος, ότι το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καλύπτει μόνο μικρής κλίμακας έργα αποκατάστασης και βελτίωσης λιμενικών εγκαταστάσεων και όπως αναφέρθηκε ήδη, δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων ακόμα και των μικρής κλίμακας αναγκών.

Για το λόγο αυτό, από το Υπουργείο ενθαρρύνονται, υποστηρίζονται και είναι σε εξέλιξη σχεδιασμοί και πρωτοβουλίες για την ένταξη λιμενικών έργων μεσαίας και μικρής κλίμακας σε  συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα υπέρ Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και Λιμενικών Ταμείων. 

(www.e-evros.gr)