50.000 ευρώ πρέπει να επιστρέψει στο υπουργείο Οικονομίας επιχείρηση του Έβρου

Share Button

Ποσό που ξεπερνά τις 50.000 ευρώ καλείται να επιστρέψει στο υπουργείο Οικονομίας επιχείρηση που λειτουργεί στον Έβρο. Το ποσό αντιστοιχεί σε μέρος της χρηματοδότησης που έλαβε το 2014 η δικαιούχος επιχείρηση μέσω ΕΣΠΑ, μία δαπάνη που όμως κατέστη μη επιλέξιμη, λόγω μη συμμόρφωσης με όσα προβλέπονταν στο πρόγραμμα περί ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου, με ημερομηνία 15/10/2018, η δικαιούχος επιχείρηση υπέβαλε τον Μάρτιο του 2016 αίτημα τελικής επαλήθευσης με αιτούμενες προς πιστοποίηση δαπάνες συνολικού ύψους 54.782 ευρώ, από τις συνολικά περίπου 80.000 ευρώ που είχε δοθεί ως προκαταβολή. Κατόπιν του αιτήματος αυτού, διενεργήθηκε επιτόπια επαλήθευση από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν περικοπές φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, λόγω μη επιλεξιμότητας δαπανών της επένδυσης (ανεξόφλητο τιμολόγιο), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οδηγό του προγράμματος.

Από τον προϋπολογισμό του έργου και τη συνολική δημόσια δαπάνη, προκύπτει η υποχρέωση της εταιρείας για επιστροφή ποσού που αγγίζει τις 50.000 ευρώ. Η επιχείρηση ενημερώθηκε σχετικά εδώ και πάνω από ένα χρόνο, δεν υπέβαλε όμως αντιρρήσεις κατά της έκθεσης τελικής επαλήθευσης κι έτσι, θα πρέπει ως τα τέλη του Οκτωβρίου να επιστρέψει το συγκεκριμένο ποσό.

Στην περίπτωση της μη εμπρόθεσμης επιστροφής του, το χρέος θα βεβαιωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ  και θα επιδιωχθεί η είσπραξη του με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

(www.alexpoli.gr)